fbpx

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • FBStores: De online winkeloperatie van FBStores.nl, gevestigd aan Bosmanskamp 1B, 4191MS Geldermalsen. Geregistreerd onder KvK-Nummer 90236513, hierna te noemen “FBStores”.
  • Klant: De natuurlijk persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met FBStores.
  • Overeenkomst: Elke verdrag of contract tussen FBStores en de Klant met betrekking tot de aankoop van producten of diensten, die tot stand komt via de website van FBStores.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten tussen FBStores en de Klant.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling bij FBStores, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: Bestellingen en Overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen van FBStores zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat FBStores een orderbevestiging verstuurt aan de Klant via e-mail.

3.3. FBStores behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende informatie op te vragen als dit noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 4 – Prijzen en Betaling

4.1. Alle prijzen op de website van FBStores zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden aangeboden op de website van FBStores.

4.3. FBStores behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De prijs die de Klant betaalt, is de prijs die geldt op het moment van bestelling.

 

Artikel 5 – Levering

5.1. De levering van producten vindt plaats op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij de bestelling.

5.2. FBStores streeft ernaar om bestellingen binnen één werkdag te leveren, tenzij anders overeengekomen.

5.3. De Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct afleveradres. FBStores is niet aansprakelijk voor vertragingen of foutieve leveringen als gevolg van onjuiste informatie verstrekt door de Klant.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De Klant heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden, volgens de wettelijke bepalingen over het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 – Verwerking van Persoonsgegevens

7.1. FBStores verwerkt persoonsgegevens van Klanten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons Privacybeleid beschrijft hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, en is beschikbaar op onze website.

 

Artikel 8 – Wijze van Betaling en Levering

8.1. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces op onze website. Klanten kunnen betalen met Visa, iDeal, PayPal, Google Pay of achteraf betalen met Klarna.

8.2. Levering van producten geschiedt volgens de Klant gekozen verzendmethode en binnen de daarbij vermelde termijnen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. FBStores is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of de aankoop van producten.

9.2. Onze maximale aansprakelijkheid is beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product of de betreffende dienst.

 

Artikel 10 – Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

10.1. FBStores is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen.

10.2. In geval van aansprakelijkheid is onze maximale aansprakelijkheid beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product of de betreffende dienst.

 

Artikel 11 – Klachtenprocedure en Registratie

11.1. Klachten over producten of onze dienstverlening kunnen schriftelijk worden ingediend via het contactformulier op onze website of via e-mail.

11.2. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst behandeld. Als een klacht een langere verwerkingstijd vereist, wordt binnen veertien dagen geantwoord met een indicatie van de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld.

 

Artikel 12 – Verzendkosten en Bedenktijd

12.1. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces duidelijk aan de Klant gecommuniceerd en zijn afhankelijk van de gekozen verzendmethode en het afleveradres.

12.2. De Klant heeft recht op een bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de producten, waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend.

 

Artikel 13 – Retourzending

13.1. Geretourneerde producten dienen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.

13.2. De kosten en het risico van retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen

 

 

Opgesteld en geldig vanaf 20/3/2024

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, neem contact op met FBStories via info@fbstores.nl of telefonisch op 0850607528